TOP

Lintje voor oud-directeur ANWR, Albert Haan

De Algemene Ledenvergadering van ANWR-Garant vond op maandag 14 mei 2012 plaats in het RKC Mandemakers-stadion in Waalwijk. De ledenbijeenkomst vond dit jaar in Waalwijk plaats omdat voormalig directeur van ANWR, Albert Haan, daar een lintje kreeg.

Albert Haan werd door burgemeester Kleingeld van de gemeente Waalwijk onderscheiden met de titel ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’.

De voordracht voor Albert Haan werd behalve door ANWR ook ondersteund door Cast, SET, SeLL de Langstraat en de RCW.

De eerste gezamenlijke  ledenvergadering van ANWR-Garant  stond vooral in het teken van trends in de retail en hoe winkeliers hierop zouden kunnen reageren, maar vooral ook welke nieuwe rol de retail service organisatie daarbij wil spelen.

Nieuwe projecten
ANWR-Garant blijft haar strategische focuspunten najagen en zet daarnaast in op drie nieuwe projecten: e-commerce, samenwerking met leveranciers en masterclasses voor ondernemers

Voorafgaand aan de ledenvergadering werd al vanuit verschillende brainstorm-sessies gerefereerd aan de grilligheid van de consument en de starheid van de schoenenbranche om daarop in te kunnen spelen.

“Nu de retail op z’n kop staat, kan het niet anders dan dat de schoenenbranche ook fundamenteel zal mee moeten veranderen’. De directeuren van ANWR-Garant  Dette van Heeswijk en Dennis Beute zien zeker kansen voor ondernemende ondernemers, maar dat betekent wel dat zij alle facetten van het nieuwe winkelen moeten beheersen en in praktijk zouden moeten brengen.

Annemarie van Gaal
Gastspreker Annemarie van Gaal deed er nog een schepje bovenop en vertelde dat zij voor ondernemers die zij adviseert juist vanuit haar ‘onervarenheid’ de beste beslissingen neemt. Volgens de succesvolle zakenvrouw liggen nieuwe inzichten vaak niet voor de hand, maar kunnen ze wel heel verhelderende resultaten opleveren. Een verfrissende blik op de branche, maar ook op ieders eigen winkel kan dus helemaal geen kwaad, meent zij.