TOP

Flinke verhoging WOZ winkelpanden

Diverse winkeliers zijn de dupe van een flinke verhoging van de WOZ-waarde van hun winkelpand, waardoor de lokale lasten die zij moeten betalen soms met duizenden euro's op jaarbasis toenemen.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft de afgelopen maanden steeds meer klachten ontvangen over winkelpanden die door de gemeente fors hoger worden gewaardeerd. In veel gevallen betreft het een stijging van tientallen procenten, maar er zijn zelfs uitschieters van meer dan 75% geconstateerd.

Extra middelen
Opvallend volgens de RND is dat dit keer niet de OZB-tarieven sterk zijn verhoogd, maar juist de waarderingen van winkelpanden. Het lijkt erop dat veel gemeenten op zoek zijn naar extra middelen en proberen deze via hogere WOZ-waarderingen binnen te krijgen. Voor winkelpanden die in de ogen van de gemeente zijn ondergewaardeerd ligt een forse verhoging in het verschiet.

Bezwaar
Volgens de RND is het in de huidige economische situatie onverantwoord om winkeliers op te zadelen met fors hogere lasten. De RND heeft winkeliers geadviseerd om de WOZ-aanslagen extra kritisch te bekijken en zo nodig bezwaar te maken.

Bezwaar indienen kan winkeliers veel geld besparen, want bezwaren worden regelmatig gegrond verklaard.