TOP

Feestelijke boekpresentatie ‘Leven met leer’

Maandag 25 oktober is tijdens een feestelijke middag in theater De Leest in Waalwijk het boek 'Leven met leer' gepresenteerd.

Er was veel belangstelling voor de boekpresentatie van ‘Leven met leer’, een uitgave van de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder en Schoenen Museum in samenwerking met de Schoenen en Ledersociëteit de Langstraat (Sell). Onder de aanwezigen waren vooral veel oudgedienden uit de schoenen- en lederbranche en als eregasten de (loco-)burgemeesters van de Langstraat-gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden.    

Redactiecommissie
Alle personen die voor het boek geïnterviewd zijn, krijgen een plaats op het podium. De middag wordt gepresenteerd door Ellis Frans, oud-hoofdredacteur van Schoenvisie.

Na een welkomstwoord van mr. Rob van Schaik, oud-burgemeester van Waalwijk en voorzitter van de Stichting Vrienden van het Nederlands Leder en Schoenen Museum, is het de beurt aan drs. Nol Kleijngeld, de huidige burgemeester van Waalwijk, om de zaal toe te spreken. Vervolgens komt Piet Puts, directeur/eigenaar van kinderschoenenfabriek Renata en voorzitter de redactiecommissie samen met de overige leden van de redactiecommissie op het podium: Rob van Schaik, Joep Hamburg, Frans Brokx, Piet Pulles en schrijfster Marlie Michiels. Jan van Lier was wegens ziekte niet aanwezig.

Rijke cultuurhistorie
Schrijfster en initiatiefneemster van het boek Marlie Michiels vertelt over hoe het idee voor ‘Leven met leer’ ontstaan is. Sinds dertien jaar woont ze in de Langstraat en ze vind dat de regio de rijke cultuurhistorie veel meer mag koesteren. Marlie Michiels wil daar aan bijdragen door het optekenen van de verhalen van 34 oudgedienden uit de schoenen- en lederbranche. Het idee ontstond toen de schrijfster las over de oprichting van Schoenen en Ledersociëteit de Langstraat (Sell). Vanaf maart 2010 kreeg zij hulp van tekstschrijfster Hetty Dekkers. 

Marlie Michiels reikt de eerste exemplaren van het boek uit aan de (loco-) burgemeesters van de Langstraat-gemeenten Waalwijk, Loon op Zand en Heusden. Ellis Frans praat met enkele van de 34 geïnterviewden, terwijl ondertussen alle mensen op het podium van Marlie Michiels en Hetty Dekkers een gesigneerd boek overhandigd krijgen. Ook de sponsoren/subsidiënten krijgen een exemplaar uit handen van de schrijfsters.

Na de pauze krijgt het publiek enkele fragmenten uit het  toneelstuk ‘Leven een leerschool’ over honderd jaar leven en werken in de schoenindustrie te zien. Het toneelstuk is door Willy van Hemert geschreven ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van Eve & Adam Shoes en geregisseerd door John Leddy. Eén act wordt opgevoerd door toneelvereniging O.O.G. (Ons Onderling Genoegen).

Lintje voor Joep Hamburg
Namens de koningin wordt Joep Hamburg door burgemeester Kleyngeld benoemt tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor zijn diverse bestuursfuncties en sponsorwerving onder andere voor de Stichting Vriendenkring van het Nederlands Leder en Schoenen Museum en Schoenen en Ledersociëteit de Langstraat (Sell). In zijn dankwoord zegt Joep Hamburg aangenaam verrast te zijn door de onderscheiding en dat  zijn dochter speciaal voor deze ceremonie met haar gezin uit Abu Dhabi is over gekomen.

Daarna is er een speciaal optreden van het Gilde St. Crispinus & St. Crispinianus van Besoyen, dat in 1838 werd opgericht door leerlooiers, schoenfabrikanten en schoenmakers. Sell-voorzitter drs. Carl van der Putten spreekt het slotwoord uit. 

Toost
Het programma wordt afgesloten met een gedicht van de Waalwijkse dichter Hans Branderhorst. In de foyer brengt ANWR-directeur en Sell-bestuurslid Albert Haan een toost uit op Joep Hamburg. De middag eindigt met een borrel