TOP

Gemeente schiet Schoenenkwartier te hulp met bijna twee ton subsidie

Het Schoenenkwartier in Waalwijk beleeft een onrustige start. Het gedwongen vertrek van oud-directeur Anouk van Heesch leidt naar verwachting tot een tekort van 180.000 euro. De gemeente schiet waarschijnlijk te hulp met een subsidie. “We hebben er belang bij dat het Schoenenkwartier overeind blijft. Vandaar deze steun.”

Beeld: Pulles & Pulles (Jeroen Pulles)

De rust in het Schoenenkwartier in Waalwijk is aan het begin van het nieuwe jaar nog niet teruggekeerd. Het Schoenenkwartier heeft een tekort van 180.000 euro, zo meldt het Brabants Dagblad. Het tekort is een gevolg van het gedwongen vertrek van oud-directeur Anouk van Heesch. Het werven en aanstellen van een interim-directeur en communicatieadviseur, naast andere extra kostenposten als juridisch advies heeft geleid tot een tekort op de begroting. De inkomsten van het Schoenenkwartier zijn niet hoog genoeg om die kosten op te vangen. Het museum sluit het eerste jaar naar verwachting af met een positief saldo van 3.000 euro.

Maatschappelijk belang

De gemeente Waalwijk wil het Schoenenkwartier het nieuwe jaar niet met een tekort laten starten en trekt daarom de portemonnee in de vorm van een eenmalige subsidie. “De kosten kunnen niet gedekt worden uit de reguliere middelen”, stelt een gemeentewoordvoerder tegen de krant. “We kunnen wegens het maatschappelijk belang niet anders dan meedenken en meehelpen om deze incidentele extra kosten op te vangen. We hebben er belang bij dat het Schoenenkwartier overeind blijft. Vandaar deze steun.”

Gevoelig

Of het voorstel voor een extra bijdrage van het college van Burgemeester en Wethouders ook door de gemeenteraad wordt omarmd is nog de vraag. Volgens het Brabants Dagblad ligt dat mogelijk gevoelig gezien de rekening die steeds verder oploopt. Eerder gestrande plannen kostten de gemeente al veel geld en voor het nieuwe museum, waarvan de verbouwing ook nog eens een paar maanden vertraging opliep, werd al bijna 11 miljoen euro uitgetrokken.

De gemeenteraad beslist begin februari over de extra subsidie voor het Schoenenkwartier. Als de raad akkoord gaat zal de boekhouding van het museum daarna nauwlettend in de gaten worden gehouden. Mocht het tekort later toch lager uitvallen dan geschat, dan kan de gemeente een deel van het geld terugvorderen.